• برابر با : Sunday - 26 March - 2023

انتخابات خانه مطبوعات استان خوزستان

17آبان
بازرسین خانه مطبوعات خوزستان مشخص شدند
در اهواز برگزار شد؛

بازرسین خانه مطبوعات خوزستان مشخص شدند

نتایج انتخابات بازرسان خانه مطبوعات استان خوزستان اعلام شد.....