• برابر با : Sunday - 26 March - 2023

افشار بابادی پرویزی، خانه مطبوعات استان خوزستان

16اسفند
دیدار مدیر کل تعزیرات حکومتی خوزستان با اعضای هیات مدیره خانه مطبوعات خوزستان
صبح امروز انجام شد؛

دیدار مدیر کل تعزیرات حکومتی خوزستان با اعضای هیات مدیره خانه مطبوعات خوزستان

در نشستی با حضور مدیر عامل، اعضای هیات مدیره و بازرس خانه مطبوعات خوزستان با مدیر کل تعزیرات استان خوزستان دغدغه ها و مسائل مطرح شد.