• برابر با : Friday - 24 March - 2023

اعضای شورای شهر قلعه تل

27دی
دیدار اعضای شورای شهر قلعه تل با ۳ مدیرکل در استان خوزستان
در اهواز ؛

دیدار اعضای شورای شهر قلعه تل با ۳ مدیرکل در استان خوزستان

اعضای شورای شهر قلعه تل با سه مدیر کل در اهواز دیدار کردند....