• برابر با : Friday - 24 March - 2023

استاد مجتبی خرم روز کیک بوکسینگ باغملک

08مرداد
بیستمین دوره مسابقات قهرمانی کشوری کیک بوکسینگ سازمانIMAOدر تهران برگزار شد
در تهران برگزار شد؛

بیستمین دوره مسابقات قهرمانی کشوری کیک بوکسینگ سازمانIMAOدر تهران برگزار شد

شاگردان استاد مجتبی خرم روز در پایتخت افتخار آفریدند