• برابر با : Sunday - 26 March - 2023

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان باغملک

12مرداد
فراخوان سومین کنگره بزرگ شعر عاشورایی باکاروان خورشید در باغملک
در باغملک برگزار میشود؛

فراخوان سومین کنگره بزرگ شعر عاشورایی باکاروان خورشید در باغملک

سومین کنگره بزرگ شعر عاشورایی باکاروان خورشید در باغملک برگزار میشود.