• برابر با : Thursday - 21 September - 2023

احسان نیکبخت رئیس انجمن نمایش شهرستان باغملک

08مرداد
همزمان با عاشورای حسینی اجرای حرکت نمادین کاروان اسرای واقعه کربلا در سطح شهر باغ ملک اجرا شد
در باغملک؛

همزمان با عاشورای حسینی اجرای حرکت نمادین کاروان اسرای واقعه کربلا در سطح شهر باغ ملک اجرا شد

امیدواریم این حرکت های نمادین ادامه داشته باشد و این مراسم هرساله صبح روز عاشورا برگزار شود.....