• برابر با : Thursday - 21 September - 2023

ابوذر علیخانی مسئول گروه های جهادی حوزه شهید عباسپور

28مرداد
از خانواده های معظم شهدا و پایگاه های حوزه خواهران و برادران تجلیل شد
در باغملک؛

از خانواده های معظم شهدا و پایگاه های حوزه خواهران و برادران تجلیل شد

این اقدام با همت و پشتیبانی سازمان آب و برق خوزستان انجام شد.....