• برابر با : Saturday - 30 September - 2023

آیین اختتامیه ، باغملک

26بهمن
آئین اختتامیه و تجلیل از نخبگان مهارتی فناوری خودرو در شهرستان باغملک برگزار شد
اولین مسابقات آزاد مهارت در خوزستان ، شهرستان باغملک

آئین اختتامیه و تجلیل از نخبگان مهارتی فناوری خودرو در شهرستان باغملک برگزار شد

در باغملک مربیان آموزشی خوبی در حوزه فناوری خودرو وجود دارد و این شهر ظرفیت آن را دارد که به قطب تخصصی آموزش اُتو مکانیک در استان خوزستان و یک دپارتمان تخصصی در بحث آموزش کشور باشد نفرات اول تا سوم این مسابقات محمد رضا چهارلنگ از باغملک ، محمد حسن زنگنه از همدان و محمد حمیدی از آذربایجان غربی بودند