• برابر با : Thursday - 21 September - 2023

آموزش خبرنگاران افتخاری بسیج استان خوزستان

22خرداد
تشریح برنامه‌های روابط عمومی بسیج و آموزش خبرنگاران افتخاری خبرگزاری بسیج
در اهواز ؛

تشریح برنامه‌های روابط عمومی بسیج و آموزش خبرنگاران افتخاری خبرگزاری بسیج

جلسه تشریح برنامه‌های روابط عمومی بسیج و آموزش خبرنگاران افتخاری بسیج به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد....