• برابر با : Thursday - 21 September - 2023

آقا رضا فتوحی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان

13شهریور
با کمک بسیجیان متخصص روند اشتغال و رفع موانع تولید در استان سرعت می‌گیرد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار؛

با کمک بسیجیان متخصص روند اشتغال و رفع موانع تولید در استان سرعت می‌گیرد

قرارگاه اقتصاد مقاومتی سپاه ناحیه بسیج امام علی (ع) اهواز بخشی از قرارگاه ٩ گانه محسوب می شود