• برابر با : Thursday - 21 September - 2023

آزمون استخدامی دبیری در شهرستان باغملک

13مرداد
۵۴۹ نفر در شهرستان باغملک در آزمون استخدامی دبیری آموزش و پرورش شرکت کردند
در باغملک؛

۵۴۹ نفر در شهرستان باغملک در آزمون استخدامی دبیری آموزش و پرورش شرکت کردند

۵۴۹ نفر در آزمون استخدامی دبیری آموزش و پرورش در باغملک شرکت کردند