• برابر با : Thursday - 21 September - 2023

آریا بهره دار سرپرست اداره حقوقی و قرارداد های سازمان همیاری شهرداری‌های استان خوزستان

18مرداد
در خصوص دستور تخلیه بیشتر بدانیم
یادداشت؛

در خصوص دستور تخلیه بیشتر بدانیم

شرایط لازم جهت صدور دستور تخلیه در قرارداد اجاره، مدت قيد شده باشد ، قرارداد اجاره مربوط به اماكن غيرتجاري يا تجاري و فاقد سرقفلی باشد.