• برابر با : Thursday - 21 September - 2023

آبشار تنگ کرد شهرستان باغملک

12تیر
روایت جهادگران از صعود به ارتفاعات و زیبایی های «تنگ کرد» در باغملک
در باغملک؛

روایت جهادگران از صعود به ارتفاعات و زیبایی های «تنگ کرد» در باغملک

باغ ملک از شهرهای استان خوزستان است که نسبت به سایر شهرهای این استان دارای آب و هوای معتدل تر است....